Overblijven op PC basisschool Matzer 

De overblijftijd is er om de kinderen in een rustige sfeer te laten eten en spelen, zodat ze na de pauze weer fris aan de slag kunnen met de schoolactiviteiten.
Bij het overblijven gelden dezelfde regels als tijdens de schooltijd, dat wil zeggen dat iedereen op een normale manier praat en op een normale manier met elkaar omgaat.
 
Tijdens het eten:
Er wordt overgebleven in meerdere groepen. We streven naar ongeveer 10 tot 15 kinderen per groep. Er is bij elke overblijfgroep één overblijfkracht.
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee naar school. In de hal, bij het keukentje, staat een koelkast waar de overblijfbekers in mogen.
Voor en na het eten is er een moment stilte voor het gebed of mag een kind een gebed opzeggen.
Tijdens het eten zitten de kinderen aan de tafels (of in de kring in de kleuterlokalen), en staan de tassen op de grond. Na een minuut of 15-20, als de meesten het op hebben, wordt er gezamenlijk gedankt. Kinderen die het dan nog niet op hebben, blijven nog even in de klas om verder te eten. Na ongeveer een halfuurtje mogen ook deze kinderen lekker gaan spelen. Het eten dat overblijft gaat weer mee naar huis.
Om ongelukjes op de vloerbedekking te voorkomen, drinken de kinderen vooraan in de klas, op het zeil.
Bij mooi weer wordt er buiten gegeten.
Na het danken ruimt ieder kind de eigen tas op en mogen de kinderen binnen of buiten gaan spelen.
 
Buitenspelen:
Alle overblijvende kinderen blijven tijdens het overblijven binnen de hekken, op het schoolplein.
De kinderen mogen spelen met het buitenspeelgoed dat specifiek voor het overblijven is aangeschaft. Deze spullen worden om 12.50 uur door de kinderen weer opgeruimd.
Vanaf 12.50 uur neemt de pleinwacht het toezicht over en mogen de kinderen die thuis hebben gegeten het schoolplein opkomen.
 
Binnenspelen:
Bij het binnenspelen kunnen de kinderen vrij spelen, knutselen, lezen, computeren of een spel doen. De kinderen mogen spelen met het binnenspeelgoed dat specifiek voor het overblijven is aangeschaft.
Het binnenspelen gebeurt in de grote hal (in de buurt van het keukentje), dus niet in het kleutergebied,  in de lokalen en op de gangen.
Bij de bovenbouw staan 8 computers. Deze zijn beschikbaar om spelletjes op te doen, via de site van “Leerwereld.nl” (andere sites zijn niet toegestaan). Als er meerdere kinderen willen computeren wordt er na ongeveer 10 minuten geruild, zodat iedereen aan de beurt komt.
Om 12.45 uur beginnen de kinderen samen met het opruimen van alle spullen en worden de computers afgesloten, waarna de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 nog even naar buiten gaan. Het streven is om ook de kleuters nog even een frisse neus te laten halen.
De kleuters mogen vanaf 12.50 uur naar hun lokalen, de bel voor de overige kinderen gaat om 12.55 uur.
 
Financiën:
Ieder kind dat overblijft heeft een eigen stempelkaart. Deze wordt bij het overblijven afgestempeld, behalve voor de kinderen waarvan de ouder die dag overblijfkracht is. Het overblijven kost met ingang van januari 2015 € 1,25 per kind per keer.
Als de kaart (bijna) leeg is ontvangen de ouders een e-mail met het verzoek €12,50 of € 25 over te maken op het rekeningnummer van de overblijfcommissie. Er wordt niet gewerkt met contant geld.
Van het overblijfgeld ontvangt de overblijfkracht een vrijwilligersvergoeding van € 6,75 per keer. Daarnaast wordt er het overblijfspeelgoed van betaald en ontvangt de overblijfcommissie een vrijwilligersvergoeding ook word het geld gebruikt voor ehbo cursussen.
 
Vervelend gedrag:
Iedereen probeert het overblijven zo ontspannen en gezellig mogelijk te laten zijn. Toch gebeurt het soms dat er onenigheid ontstaat. De overblijfkracht probeert dan het probleem zelf met het kind op te lossen. Na maximaal één waarschuwing wordt één van de leerkrachten geraadpleegd. Zij kennen het kind immers beter.
Als er in het uiterste geval geen verbetering optreedt in het gedrag van een kind, dan kan het kind worden geschorst van het overblijven voor een bepaalde periode. Dit gebeurt altijd in overleg met de leden van de overblijfcommissie, leerkrachten, schooldirectie.
 
Overige weetjes:
In de kleuterhal hangen borden waarop u kunt aangeven dat uw kind overblijft. De namen worden door de leerkrachten overgenomen op presentielijsten. Ook voor de groepen 3 t/m 8 worden deze presentielijsten ingevuld. Om 12.00 uur checken de overblijfkrachten of deze kinderen er zijn. Deze lijsten worden gebruikt in geval van calamiteiten tijdens het overblijven.
 
Als uw kind voor het eerst gaat overblijven, kunt u dat melden aan de leerkracht. Deze draagt om 12.00 uur het kind over aan de overblijfkracht. Dit kind krijgt natuurlijk wat extra uitleg en begeleiding.
 
Om scheve verhoudingen te vermijden wordt er door de overblijfkrachten niet getrakteerd op snoep of speelgoed.
 
Wanneer uw kind overblijft, maar een keertje met een vriendje/vriendinnetje mee naar huis wil om daar te lunchen, moet hij/zij daar schriftelijke toestemming van de eigen ouders voor hebben.
 
Wanneer uw kind ‘s middags een boekbespreking of spreekbeurt heeft, dan mag hij/zij op z’n vroegst om 12.45 uur de school binnen. Er mag één helper mee. Daarbij moeten ze zich melden bij de overblijfkracht(en) op het plein, want het hek is op dat moment nog dicht. Komen ze rond 12.50 uur binnen, dan melden ze zich bij de pleinwacht.
 
De organisatie van het overblijven valt onder de verantwoordelijkheid van school; de uitvoering ervan wordt gedaan door de overblijfcommissie. Deze overblijfcommissie vertegenwoordigt de ongeveer 20 overblijfkrachten, allen ouder van één of meerdere Matzer-kinderen. Nicole Pot is contactpersoon tussen school en overblijfcommissie.
 
Voor vragen  of aanmelden kunt u contact opnemen met de overblijfcommissie:

Daniëlle Bakker (voorzitter)                        0570 - 862487
Berdien Klein Ovink  (secretaris)                0570 - 866855
Mariëlle Meulenbelt (penningmeester)       0529-850672 

 
Wijhe, juli 2016.