Ouderraad MATZER 2019 - 2020


      
Wie zijn wij?
Van boven naar beneden en van links naar rechts: Francis Veen, Silvia Versteeg, Sanne Kanis, Nienke Overmars, Riet Veldhuis, Ruth Eusman, Annemiek Raucamp en Joan Bastiaan.

Wat doen wij?
Wij helpen de school met het organiseren en begeleiden van diverse schoolactiviteiten, bijv. rondom Kerst, Sinterklaas, Pasen, schoolfotograaf etc.
Daarnaast wordt er samen met school bekeken hoe de ouderbijdrage wordt besteed en tevens hebben we belangrijke extra inkomsten door de inzameling van oud papier. Indien er opmerkingen zijn over de dagelijkse gang van zaken op school, maak dit dan kenbaar bij 1 van de Ouderraad leden. Dit voorkomt dat het een ergernis blijft of enkel wordt besproken bij het schoolhek.
 
Oud papier
De OR coördineert en maakt de jaarplanning voor het ophalen van het oud papier.
Voor het inzamelen van het oud papier, zijn wij afhankelijk van de hulp van de ouders.
Het is voor de OR een belangrijke bron van inkomsten, waardoor we de school meer financiële ruimte kunnen geven en ook ouderbijdrage voor activiteiten ed. beperkt kunnen blijven. Elke leerling heeft dus profijt van deze extra inkomsten.
In het november hebben wij met alle verenigingen, die in Wijhe oud papier inzamelen, overleg over de data van volgend jaar.
Aansluitend krijgen jullie via de kinderen een opgave formulier, waarop de data zijn aangegeven.
Wij rekenen op een grote opgave van vrijwilligers want vele handen maken licht werk!
 
Deelname OR of begeleiden activiteiten?
Mocht je zelf interesse hebben om in de Ouderraad te komen of wil je helpen met het begeleiden van de activiteiten? Meld je dan aan bij 1 van de OR-leden, we kunnen elke hulp goed gebruiken.
 
Groeten van de Ouderraad

planning oud papier: klik hier