Welkom op PC basisschool Matzer,

Misschien is deze site uw eerste kennismaking met onze school. Misschien kent u de school al een beetje uit verhalen van andere ouders, of zit uw kind al op onze school.

De basisschool is een stukje van het leven, niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf. U vertrouwt uw kind, voor een groot deel van zijn of haar kinderleven toe aan de zorg van onze leerkrachten. Mede daarom vinden wij het belangrijk dat bij ons op school het onderwijs evenwichtig is verdeeld over hoofd, hart en handen. Dat we daarbij de kansen van kinderen zien en hen stimuleren in de ontwikkeling van hun talenten.

Dit hebben we samengevat in onze slogan; Aandacht voor héél het kind!

Op de site kunt u ook de schoolgids downloaden. Hierin hebben we beschreven, hoe wij uw kind begeleiden in zijn/ontwikkeling, op welke wijze we de voortgang in de ontwikkeling bijhouden en hoe we de voortgang met u en intern bespreken. Ook geven wij daarin informatie over de wijze waarop we extra begeleiding geven aan kinderen die dat nodig hebben. We realiseren ons dat een beschrijving nooit alles kan laten zien en willen u dan ook uitnodigen om eens op school te komen kijken en de sfeer zelf te proeven.

Daarnaast hebben we getracht zoveel mogelijk gegevens die van u van belang kunnen zijn, in deze schoolgids weer te geven. Ook is op de site een informatieboekje over het onderwijs aan onze kleuters te vinden. In het schoolplan en zorgplan kunt u nog meer informatie vinden. Tevens zijn er op de site allerlei visiestukken te lezen en formulieren te downloaden. Mochten er vragen zijn, neemt u dan gerust contact op met de school voor nadere informatie of om een afspraak te maken.

Team PCBS Matzer
School:

Protestants Christelijke Basisschool Matzer is een moderne, open Protestants-Christelijke basisschool. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom. De sfeer op onze school is veilig en vertrouwd. We gaan op een open en respectvolle wijze als ouders, leerlingen en leerkrachten met elkaar om. We doen ons best de kinderen met plezier naar school te laten gaan. We proberen ieder kind tot zijn recht te laten komen. 
Vanf augustus 2018 zijn er ongeveer 130 kinderen, 10 leerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek, Intern Begeleider, onderwijsassistent en een waarnemend directeur werkzaam op onze school.
De leerlingen komen uit heel Wijhe en omgeving.
De Matzerschool bestaat uit één gebouw met 8 lokalen, een fraai rond speellokaal en diverse werkplekken voor kinderen en leerkrachten. Het gebouw ligt mooi gelegen met veel groen om zich heen en centraal in het oudere gedeelte van Wijhe. De ruime speelplaats biedt de kinderen veel speelgelegenheid en de mooie bomen bieden schaduwrijke plekken en veel sfeer. 

Momenteel is er een proces en onderzoek gaande binnen de gemeente Olst-Wijhe over duurzame en toekomstig gericht huisvesting. In dat proces wordt er niet alleen gekeken naar wat nodig is om kwalitatief goede gebouwen te krijgen en te houden,  maar ook wat er voor onderwijs nodig is om ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden.
Op www.scholenvoormorgen.org kunt over dit proces en onderzoek van alles lezen. Mocht u vragen hierover hebben dan kunt u natuurlijk ook de school benaderen.
 
 

         
          PCBS Matzer
        Molenstraat 31
        8131 BH Wijhe
        0570 - 521342
       
matzer@mijnplein.nl