Wijkagent
Wellicht heeft u via de wijkagent een twitter gelezen waarin werd aangegeven dat er rondom de Matzer een onverzorgde man is gesignaleerd. Daar er die dag ook een telefoon is verdwenen van een leerkracht doet het vermoeden dat deze persoon daarmee iets te maken kan hebben. Dit is echter niet vastgesteld. We snappen dat dit kan suggereren dat iedereen zomaar de school in en uit kan lopen zonder opgemerkt te worden. Wanneer we bijvoorbeeld alleen maar in de groepen zitten en geen zicht op de deuren hebben, draaien wij soms de deuren op slot. Dan moet de bel bij de ingang, naast het kantoortje van Nicole, gebruikt worden om iemand de deur te laten openen.