De naam van de school

De school is vernoemd naar de hervormde dominee H. Matzer, predikant in Wijhe van 1911 tot zijn overlijden in 1935. Toen hij in Wijhe kwam was er nog geen christelijk onderwijs, de kinderen gingen naar de openbare school aan de Kerkstraat. Deze school stond, op de nu lege plek, vlak tegenover de toren van de Nicolaaskerk. Je kunt daar nu tussendoor lopen naar 'Achter de Hoven'.
Op 1 april 1922 werd de eerste hervormde school geopend in het lokaal aan de Langstraat. Dat pand ligt ten noorden van de huidige pastorie.  Dit gebouwtje diende in die tijd tevens als catechisatielokaal van de kerk. Het hoofd van deze eerste school was dhr. H. Bonnet.
Op 9 juni 1929 werd de Vereniging tot stichting en instandhouding van Christelijke scholen te Wijhe opgericht, de 'Hervormde Schoolvereniging'. Ds. Matzer was de initiatiefnemer tot de oprichting van deze vereniging en werd ook de eerste voorzitter.

Op 1 april 1947 vierde de school haar 25-jarig bestaan. Men was toen al gehuisvest in de hervormde school op de Peperkamp. Dat was in de buurt van de huidige Schimmelpennincklaan / Kerkpadsblok. In de oudhuidkamer van Wijhe zijn prachtige foto's van dat gebouw te zien.

Begin zestiger jaren van de vorige eeuw ontstond het plan voor een nieuwe school. Aan de Molenstraat werd een stuk grond beschikbaar gesteld. De eerste steen werd gelegd door Suzanna Cornelia ( 'Sandertje' ) Matzer, de dochter van de dominee. Zij heeft lange tijd gewoond in het mooie witte huis aan de Molenstraat, naast de huidige school. Op 9 januari 1970 werd de nieuwe school geopend en werd de initiatiefnemer en eerste voorzitter van de schoolvereniging ds. H. Matzer geëerd door de school naar hem te vernoemen.

Op 7 december 1988 werd de Matzerschool geheel door brand verwoest.
Op 22 maart 1990 werd het nieuwe en moderne gebouw met de vertrouwde naam feestelijk geopend.

Op 22 maart 2015 bestond het gebouw 25 jaar en op 23 maart is dit met een feestelijke middag gevierd.

Momenteel zijn veel scholen in de gemeente Olst-Wijhe verouderd of hebben door de krimp in het leerlingenaantal leegstand. Het bestuur van Mijnplein en het bestuur van de Mare kijkt samen met de gemeente naar oplossingen voor duurzame huisvesting voor toekomstige onderwijs voorzieningen in de gemeente Olst-Wijhe. U kunt informatie hierover vinden op de site: www.scholenvoormorgen.org en natuurlijk kunt u altijd met vragen hierover terecht bij de directeur van de school.