BAS-project
 Bouwen aan een Adaptieve School
          
                                                                                                                                  
  

Na een uitgebreid visie/missietraject zijn we als team op zoek gegaan naar een meerjarig schoolontwikkeltraject.
De keus is gevallen op het BAS-project van het Seminarium voor Orthopedagogiek.
Met dit project werken we planmatig aan de ontwikkeling van ons onderwijs.

http://www.vvgschool.nl/plugins/content/mavikthumbnails/thumbnails/118x142-images-bas-bas_logo.png
 
 
Met BAS bouwen we verder aan zeven ontwikkelingslijnen:
Structuur, interactie, zelfstandige leerhouding, instructie, samenwerkend leren, planningssysteem en teamleren.
 
 
 Leerprocessen lopen individueel verschillend en deze visie heeft steeds meer invloed op de ontwikkeling van het onderwijs. Het BAS+ project geeft inhoud aan onze schoolvisie en creëert mogelijkheden om op een gestructureerde en integrale manier met onze onderwijsontwikkeling, en de kwaliteit daarvan, bezig te zijn. In samenwerking met het Seminarium voor Orthopedagogiek is er gewerkt aan het BAS+ project.

 
Middels het BAS project hebben we vorm gegeven aan de volgende aspecten van leren:
• Kinderen leren meer op basis van intrinsieke motivatie.
• Kinderen leren meer in interactie met leerkrachten en medeleerlingen.
• Kinderen meer stimuleren in hun denkproces.
• Kinderen meer en vaker in de gelegenheid stellen om hun eigen leerproces te reguleren en te controleren (zelfsturing).

We doen dit aan de hand van de bouwstenen van het BAS+ project:

 http://www.vvgschool.nl/images/basplus.bmp Van de zeven ontwikkelingslijnen zijn de cellen: Inrichting, voorspelbaarheid, weekplanning, basiscommunicatie, responsiviteit, attributie, in gesprek met het kind, de sfeer in de groep, groepsgesprekken, gesprekken met ouders, regels en routines, tijdsbewustzijn en taakplanning, begeleid zelfstandig leren, zelfstandig leren, effectieve leertijd, effectieve instructie, groepsvorming, tandemleren en coöperatief leren in groepen afgerond met een borgingsdocument. De borgingsdocumenten worden in een cyclus jaarlijks vastgesteld.

In januari 2014 is er een audit geweest, verricht door het Seminarium van Orthopedagogiek en zijn we een gecertificeerde BAS-school.
 


 


               
Dit prachtige schilderij is gemaakt door Christien de Jong. Het is opgebouwd uit allemaal kleine mozaïekstukjes en
meet 1 bij 2 meter en hangt in de centrale hal van de school. In het schilderij zijn de 3 schoolregels op een leuke en aansprekende wijze  verwerkt.