Continurooster op PC basisschool Matzer
In schooljaar 2017-2018 zijn we op PCBS Matzer gestart met een continurooster.

De schooltijden zijn:

Maandag:        Groep 1 t/m groep 8:     8.30 uur - 14.15 uur
Dinsdag:          Groep 1:                           8.30 uur - 12.00 uur 
                         Groep 2 t/m 8:                 8.30 uur - 14.15 uur
Woensdag:      Groep 1 t/m 8:                8.30 uur - 12.15 uur
Donderdag:     Groep 1 t/m 8:                8.30 uur - 14.15 uur
Vrijdag:             Groep 1 t/m 4:                8.30 uur - 12.00 uur
                           Groep 5 t/m 8:                8.30 uur - 14.15 uur

Alle kinderen hebben een eet- en drinkmoment op de ochtend in hun eigen klas met hun eigen leerkracht (ongeveer om 10.00 uur). Tijdens dit moment verzorgt de leerkracht een lesactiviteit (bijv. voorlezen). Vervolgens gaan de kinderen 15 minuten naar buiten voor de pauze.
De ouders/verzorgers geven voor dit eet- en drinkmoment zelf wat eten en drinken mee (bij voorkeur fruit).

De kinderen die tot 12.00 uur les hebben lunchen thuis of bij de opvang.
Op woensdag geldt dit voor alle kinderen.

Kinderen die tot 14.15 uur les hebben eten en drinken om 12.00 uur met de leerkracht van hun groep in hun eigen klas. Op dat moment wordt er een lesactiviteit door de leerkracht verzorgd. Daarna gaan de kinderen van 12.15 uur tot 12.30 uur buiten hun pauze houden.
De ouders/verzorgers zorgen voor deze lunch. Bij voorkeur gezond eten en drinken. Op school is koelruimte aanwezig waarvan gebruik kan worden gemaakt.

Bij zeer slecht weer blijven we in de pauze binnen. Op school zijn er dan o.a. gezelschapsspelletjes aanwezig.
Voor en na het eten is er een moment stilte voor die kinderen die willen bidden.
Tijdens het eten zitten de kinderen aan de tafels en staan de tassen op de grond. Na het klassikale eetmoment worden de tassen opgeruimd en gaan de kinderen pauze houden.

Alle kinderen blijven tijdens de pauze binnen de hekken, op het schoolplein. Tijdens de beide pauze momenten zijn er twee personeelsleden die pleinwacht hebben. Zij zijn herkenbaar doordat zij een geel hesje dragen.
Voor schooltijd loopt er 1 pleinwacht vanaf 8.20 uur op het plein.