Klachtenregeling

Bij het tegenkomen van klachten kunt u , passend bij de situatie, in eerste instantie contact opnemen met de leerkracht of de directie van de school. Mocht dit niet afdoende zijn dan kunt u terrecht bij de vertrouwenspersonen van de school, het bestuur of geschillencommissie.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de schoolgids en de site van mijnplein
www.mijnplein.nl