Hieronder heeft u inzage in verschillende beleids- en visiestukken die wij op school hanteren. Natuurlijk zijn er nog veel meer, vooral ook bovenschools opgesteld. Indien u ergens vragen over heeft dan kunt u deze vragen met een gerust hart stellen.

Klik hier voor onze ambitienota, visie op leren
Klik hier voor het visiestuk actief burgerschap en sociale integratie.
Klik
hier  voor het omgangsprotocol.
Klik hier
  voor het visiestuk ICT.

Klik hier  voor het protocol groepsindeling en -splitsing
Klik hier  voor het visiestuk identiteit.
Klik hier  voor het visiestuk cultuuronderwijs
Klik hier  voor wetenschap en techniek
Klik hier  voor voedingsbeleid
Klik hier  voor "samen zorgdragen voor een gezonde school"

Met betrekking tot toekomstige duurzame huisvesting verwijzen we u graag naar alle informatie op de site www.scholenvoormorgen.org.
U kunt via info@scholenvoormorgen.org en mail@scholenvoormorgen.org vragen stellen en u opgeven voor de nieuwsbrieven. Op de site kunt u ook vragen stellen of reacties geven bij de geplaatste documenten.