Klik hier voor het formulier 'verlofaanvraag'.
Deze kunt u printen, invullen en op school inleveren.
Voor de wettelijke regeling rondom het aanvragen van verlof verwijzen we u naar:
www.leerplicht.net