De fusie gaat door!
De fusie gaat door!
De medezeggenschapsraden van PCbs Matzer, KBS St. Jozef en KBS de Bongerd hebben instemming gegeven op de fusie-effect-rapportage. Dit document is de onderbouwing waarom een fusie nodig is en welke ideeën en afspraken daarover zijn gemaakt. Daarmee is het voorgenomen besluit tot fusie van de drie scholen in Wijhe een besluit geworden. Vanaf 1 augustus 2021 zullen deze 3 scholen fuseren met elkaar. In grote lijnen is het onderwijsconcept vormgegeven, dit wordt in schooljaar 2020-2021 verder uitgewerkt. Daarnaast wordt uitgewerkt hoe de fusie goed tot stand kan komen en wat daarvoor nodig is. Hierover zult u worden geïnformeerd wanneer de plannen meer concreet worden.